ویدیوهای بازاریابی

در این کلیپ به زبان ساده و زیبا بازاریابی و فیزیک مقایسه می شوند و سخنران از تجربیات خود در بازاریابی صحبت کرده و با مثال هایی ساده و جذاب شباهت های علم فیزیک و بازاریابی را بیان می کند.

فارسی