ویدیوهای برندینگ

در این کلیپ به توضیح ویژگی های برند و برندینگ با بیان تصویری و ساده می پردازد.

در این کلیپ که به وسیله شرکت اپل تهیه شده اطلاعاتی در مورد علت پیشرفت و موفقیت اپل و اینکه راز اصلی محبوبیت آنها درچیست و تمرکز اصلی شان بر روی چه است می پردازد.

در این کلیپ به صورت ساده و با مثال های زیبا برندیگ توضیح داده می شود.

فارسی