ویدیوهای تبلیغات صنعتی

گاهی شرکت ها با ارائه خلاقیت در ساخت برنامه تبلیغاتی مخاطبانشان را تحت تاثیر قرار می دهند . به عنوان مثال شرکت تی - موبایل با ساخت تیزی با نام ((زندگی )) ، فرصتی است این کار را انجام داد و برای به اشتراک گذاشتن به قدری موفق بود که بیش از 400 نفر به صورت داوطلبانه در ساخت تیزر تبلیغاتی در یکی از ایستگاههای مترو شهر لیورپول شرکت کردند.

تیزر زیبای تبلیغاتی شرکت تویوتا

فارسی