پشتیبانی شرکت دوتاک پس از تحویل سایت به ما به چه ‏نحوی است ؟

طبق قرارد منعقد شده گروه دوتاک متعهد به پشتیبانی تلفنی و ایمیلی برای تمامی وبسایت های طراحی شده و رفع اشکالات احتمالی می باشد.

فارسی