بازاریابی صنعتی

                                     rبازاریابی صنعتی

تعریف بازاریابی صنعتی :‏

بازاریابی صنعتی فرآیندی است که بر اساس هر کسب و کار شکل می گیرد  و برنامه ریزی برای برآورده ‏کردن نیاز های هر گروه از  مشتریان کلیدی با استفاده از اصول بازاریابی مانند  بخشبندی ، ترویج ، قیمت ‏گذاری ، محصول و ... است  و در نهایت  پکیج مناسب تری نسبت به رقبا  از خدمات و محصولات به مشتریان ‏ارائه می دهد و منجر به سود آوری برای شرکت خواهد شد .‏

در عصر جدید به دلیل رقابتی بودن بازار باید تبلیغات و بازاریابی به سمت روش هایی برای ایجاد بازار مطمئن و پایدار پیش برود و دراین مقوله شرکت هایی که بتوانند روش های موثرتری برای ایجاد چنین بازاری به وجود آورند ، موفق خواهند بود . همچنین تفاوتهای اساسی بین بازاریابی صنعتی و مصرفی وجود دارد و بازاریابی صنعتی مقوله ای جداگانه است ‏ که باید به آن به صورت تخصصی  پرداخته شود. گروه بازاریابی و تبلیغات صنعتی دوتاک با بکار گیری روش های نوین مبتنی بر تجربه و تحقیق توانسته  پاسخگوی بسیاری از نیازهای شرکتهای صنعتی باشد زیرا که بازاریابی در حوزه صنعت و تجارت، نیازمند ‏مدل های عملی برای فروش بوده و ما توانسته ایم روش ها و مدل هایی را پیاده کنیم که در عمل انجام آن امکان پذیر بوده است . متاسفانه به دلیل اینکه افراد فکر می کنند بازاریابی صنعتی به خاطر ذات صنعتی و ماشینی ، فاقد روح خلاقیت است ، تا به امروز کمتر در این زمینه کار شده است . ماهیت بازاریابی صنعتی را می توان ، خلق ارزش برای مشتریان بوسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و اهداف آنها را تحقق می بخشد .

فارسی