آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی (4P) یک قسمت قابل کنترل از ابزارهای بازاریابی است که بر روی تقاضا تاثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد. این آمیخته ترکیبی از چهار عامل محصول (product) ، قیمت (price) ، ترویج(promotion) و توزیع (place) است به عبارت دیگر محصول مناسب با قیمت های مقرون به صرفه همراه با توزیع بهتر و با استفاده از تکنیک های ترویج مناسب است که از نظر مشتری هماهنگ با یکدیگر عمل می کند. (rad & akbari ,2014)

فارسی

برچسب ها: