بازاریابی رابطه مند

بازاریابی -رابطه مند چیست
Undefined

شرکت های تولیدی یا خدماتی دامنه وسیعی از مشتریان را با استفاده از مزیت های رقابتی مختلف از قبیل مزیت های تکنولوژیکی، کانال توزیع، ترویج، قیمت گذاری و ... به دست می آورند اما مساله بسیار مهم حفظ این طیف وسیع از مشتریان است. به دلیل محدود بودن تعداد مشتریان در بازاریابی صنعتی در مقایسه با بازاریابی مصرفی این اهمیت دو چندان می شود. به علاوه در مورد محصولات صنعتی تمایزهای تکنولوژیکی پایداری چندانی نخواهد داشت و قابل کپی برداری است. در این میان آنچه که به عنوان راهکاری موثر شناخته شده و سال های اخیر مورد بررسی محققان مختلف قرارگرفته است مفهوم بازاریابی رابطه مند است. منظور از بازاریابی رابطه مند ، ایجاد، حفظ و تقویت رابطه قوی با مشتریان و سایر گروه های ذینفع می باشد. در واقع با استفاده از پیاده سازی بازاریابی رابطه مند در شرکت، هزینه های ناشی از جذب مشتریان جدید به شدت کاهش یافته و تمرکز بر حفظ مشتریان کنونی افزایش می یابد که این خود منجر به افزایش تبلیغات دهان به دهان از سوی مشتریان و در نتیجه معرفی مشتریان جدید به شرکت خواهد شد. در این میان شرکت هایی که بازاریابی رابطه مند را یکی از اصول اساسی خود می دانند، در بلندمدت می توانند موفقیت بیشتری در جذب و حفظ مشتریان داشته باشند و شرکت هایی که این اصل را نادیده می گیرند در بلندمدت دچار مشکلات زیادی خواهند شد و این مشکلات باعث می شود مشتریان کنونی و آینده را تحت تاثیر قرار دهد و مشتری کمتری حفظ و جذب شود. شرکت های صنعتی با رقابتی تر شدن بازار نیازمند پیاده سازی تاکتیک های موثر بازاریابی به منظور پیشی گرفتن از رقبا و در نهایت سودآوری بیشتر هستند. اکنون که بازاریابی رابطه مند به عنوان یک ابزار ارزشمند برای شرکت های B2B شناخته می شود، زمان آن فرارسیده تا فرآیندهای سیستماتیک بازاریابی رابطه مند شناسایی و به کارگرفته شود.  به همین دلیل بررسی ابعاد اجرایی بازاریابی رابطه مند و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتریان صنعتی، وفاداری آنها و نیز افزایش کیفیت محصولات صنعتی لازم و ضروری است. زیر بنای اصلی بازاریابی رابطه مند بر چهارعامل درک انتظارات مشتریان، ایجاد مشارکت های خدماتی با مشتریان، توانمندسازی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع است که در صورت پیاده سازی دقیق و کامل این عوامل انتظار می رود تا به نتایج مثبت افزایش رضایتمندی مشتریان، وفاداری آنان ، افزایش کیفیت محصولات صنعتی و در نهایت افزایش سودآوری منجر شود.

برچسب ها: 

افزودن دیدگاه جدید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.