تحقیقات بازار چیست ؟ ‏

" یک تجزیه و تحلیل مسئله سیستماتیک ، مدلسازی شده و بدنبال حقیقت به منظور بهبود تصمیم گیری و کنترل در بازاریابی کالاها و خدمات "  Forsyth, Patrick, and Robin Birn. Market Research, 1997

Undefined

برچسب ها: