بازاریاب موفق کیست ؟، بازاریاب موفق

مهمترین عامل و ویژگی شخصی یک فروشنده موفق چیست؟

اگر چه مطمئنا بسیاری از فرصت های پیشرفته کاری در دسترس فروشنده موفق است اما همه استخدام های فروش به طور موفقیت آمیز نیستند. برخی از آنها اخراج می شوند ، برخی کار را ترک می کنند و به دنبال کارهای دیگر می روند و برخی به سادگی به مدت طولانی در سطوح پایینی سلسه مراتب فروش قرار می گیرند. هرکسی که عوامل موفقیت کلیدی لازم برای فروش را ندارد این سوال را می پرسد: چه ویژگی ها و توانایی های شخصی مرتبط با عملکرد فروش موفق است، پاسخ این سوال نسبتا مشکل است زیرا انواع مختلف شغل های فروش نیازمند عوامل موفقیت کلیدی مختلف می باشد.

فارسی
اشتراک در RSS - بازاریاب موفق کیست ؟، بازاریاب موفق